UWZ Rotterdam Uitvaartverzorging Wim Zwijnenburg
Randweg 42
3074 BP   Rotterdam

T:  (010) 24 29 810
F: (010) 24 29 813
E: info@uwzrotterdam.nl

Bij een overlijden
T: (010) 24 29 812
(dag en nacht)

"Zij die - in - het leven liefhebben
houden ook van hen die achterblijven"

Uw Wensen

Bij Uitvaartverzorging Wim Zwijnenburg staan uw wensen centraal.
Of het nu gaat om een eenvoudige uitvaart of een uitvaart met specifieke wensen, wij staan u terzijde in het geven van professionele en gerichte informatie omtrent de mogelijkheden.
De mogelijkheden zijn legio en alles is met ons bespreekbaar, uiteraard in vertrouwen en met respect. Met ruimte, tijd en aandacht voor uw eigen inbreng waarbij wij u als nabestaanden, waar mogelijk en wenselijk, stimuleren om aktief bij te dragen aan de verzorging van uw dierbare en zijn of haar uitvaart.

U heeft wellicht nagedacht over de vraag of u na uw overlijden gecremeerd of begraven wilt worden.Vaak wordt tevens nagedacht over de uitvaartkist.
Dat er meer komt kijken rond een overlijden, de hierin te maken keuzes en wat u zelf, voor uw dierbare, kan en mag doen is vaak niet bekend.

U kunt een keuze maken over de opbaring; thuis in vertrouwde omgeving of in een uitvaartcentrum.
Gebleken is dat een thuisopbaring vaak als zeer respectvol en vertrouwd wordt ervaren doordat de overledene in de eigen omgeving verblijft.
Ondanks dat wij hier wegens een goede rouwverwerking van de nabestaanden voorstander van zijn is dit soms door omstandigheden niet goed mogelijk in verband met het gebrek aan ruimte.
Dan kunnen wij er voor zorgdragen dat de overledene opgebaard wordt in een door ons speciaal geexploiteerde ruimte, Arminius genaamd.

Kapel - Algemene Begraafplaats Crooswijk

Tevens kunt u uiteraard ook een keuze maken uit andere locatie's en rouwcentra, binnen of buiten Rotterdam, waarover wij kunnen beschikken.
Ook het kiezen van een ruimte die voor de overledene als speciaal werd ervaren kan soms tot de mogelijkheden behoren.

Voorts heeft u bij ons een uitgebreide keuze in het gebruik van de rouwcirculaire.
Zelfs eigen ontwerpen voor de rouwbrief kunnen door ons uitgevoerd worden.
Ook aan de invulling van de tekst op de rouwbrief kan naar uw eigen wens worden bepaald.
Tevens heeft u een ruime keus aan bloemwerk, van eenvoudig tot zeer exclusief.

Het vastleggen van uw wensen

Wij kunnen u ook persoonlijk informeren over de vele mogelijkheden die er rond een uitvaart bestaan en kunnen u desgewenst op afspraak bezoeken zodat u er zeker van bent dat uw uitvaart in vertrouwde handen zal zijn.

- HTML | CSS - j 20050915