UWZ Rotterdam Uitvaartverzorging Wim Zwijnenburg
Randweg 42
3074 BP   Rotterdam

T:  (010) 24 29 810
F: (010) 24 29 813
E: info@uwzrotterdam.nl

Bij een overlijden
T: (010) 24 29 812
(dag en nacht)

literatuur

titel auteur ISBN
korte beschrijving
Omgaan met gestorvenen
Leven voorbij de dood
Hans Stolp en Margarete van den Brink 90-2-8217-4
Wanneer iemand met wie we verbonden zijn sterft, komen er vragen op ons af als: "Waar is die ander nu?", "Is er leven na de dood?, en zo ja hoe ziet dat er dan uit?", "Is de verbinding tussen mij en de ander nu definitief verbroken of blijft er ook nu nog een vorm van contact en een verbinding in liefde mogelijk?"
Niet alleen in de oosterse traditie, maar ook in de westerse spiritueel- christelijke traditie is er van oudsher veel bekend over het nieuwe leven dat de gestorvene na de dood binnentreedt.
De dood wordt gezien als een geboorte, als het begin van een nieuw leven in de geestelijke wereld.
In dit boek vertellen de schrijvers hoe het verdergaande leven voorbij de dood er volgens die esoterische traditie uitziet.
Kroniek van een naderende dood Anne en Daniel Meurois-Givaudan 90-202-8060-0
De auteurs volgen in dit boek het stervensproces van een vrouw, Elisabeth genaamd, die kanker heeft.
Week voor week beschrijven zij dit proces, haar diepste gevoelens op de drempel van de dood, het proces van innerlijke verandering dat zich in haar voltrekt als zij ontdekt dat er na het afscheid van haar stoffelijke lichaam nog een ander leven is.
Ook jij leeft eeuwig! Bernard Jakoby 90-6112-812-9
In dit troostrijke boek geeft de auteur een overzicht van het onderzoek van bijna doodervaringen van de afgelopen vijfentwintig jaar.
Voor het eerst zijn alle onderzoeksgebieden in één boek bij elkaar gebracht.
De boodschap is dat wij 'eeuwig leven' en dat de angst voor de dood irreëel is.
Dit boek bevat tal van persoonlijke verhalen van mensen die een bijna- dood ervaring hebben meegemaakt.
Over het leven na de dood Jonathan en Eron door Atem 90-70338-181
Deze uitgave bevat twee verschillende boeken: 'Jonathan' en 'Eron, die beide een beschrijving geven van wat deze mensen na hun overlijden beleefden.
Het is voor ons op aarde vaak moeilijk te begrijpen dat ons leven zich na de dood voortzet.
Het is de wens van Jonathan en Eron geweest dat wij beseffen dat het leven na de dood een realiteit is en daarom hebben zij de moeite genomen hun bevindingen op te schrijven en naar de aarde uit te zenden.
Hun verslag is opgevangen en opgeschreven door Atem, die voor zij aan dit werk begon hiervoor een langdurige training heeft gekregen.
Wie deze uiterst boeiende boeken leest, wordt eens en voor altijd genezen van de waanvoorstelling dat het hiernamaals zoiets zou zijn als een wolkendek met zingende engelen of als een zwart gat waarin alles in het niets verdwijnt.
Het grote verdriet Judith Guest 90-269-8148-1
Het grote verdriet is een aangrijpende roman over een jong gezin dat ontredderd achterblijft na het overlijden van hun vader en echtgenoot.
Judith Guest, de auteur van Ordinary People, heeft met veel warmte een onroerend boek geschreven over liefde en verlies, angst en gemis, woede en onmacht, en tenslotte acceptatie.
Kinderen en de dood Elisabeth Kübler-Ross 90-263-1519-8
Dit boek is vooral geschreven voor ouders van een ongeneeslijk ziek kind.
Gebruikmakend van brieven die veel van die ouders haar hebben gestuurd, biedt zij troost en bemoediging. Daarnaast geeft zij praktische adviezen.
Zo vertelt zij hoe belangrijk het is dat het kind de laatste dagen van zijn leven thuis doorbrengt.
Het boek maakt duidelijk hoe het onvermijdelijke draaglijk kan worden gemaakt. Hoe in de laatste dagen het bezoek kan worden geregeld en hoe de andere kinderen in het gezin bij de zorg voor de zieke kunnen worden betrokken. Hoe ieder op zijn eigen wijze afscheid kan nemen en hoe de dood van het kind te verwerken is.
Dood Elisabeth Kübler-Ross 902631674-7
In dit boek zijn uitspraken, meningen en denkbeelden bijeengebracht door de vermaarde psychiater Elisabeth Kübler-Ross.
Persoonlijke getuigenissen van mensen die nauw betrokken zijn geweest bij sterfgevallen.
Verder komen er enkele beschouwingen in voor hoe vanuit verschillende religies over de dood wordt gedacht. Tenslotte is er het indrukwekkende relaas van Elisabeth Kübler-Ross, die vertelt over haar eigen confrontatie met de dood en over haar eerste ervaringen bij de begeleiding van stervenden.

Elisabeth Kübler-Ross (1926 – 2004) was een wereldbekend medicus, psychiater en thanatoloog, bekend door haar werk met kinderen en aids-patiënten, terwijl zij ook de hospitiumbeweging in de Verenigde Staten heeft geïntroduceerd. Haar boeken zijn vertaald in twintig talen.
Het kleine boekje van de dood Ed van Eeden 90-225-3329-8
Boekje over tradities en gebruiken rond het sterven.

- HTML | CSS - j 20050621